Bettskenor och snarkskenor

Bettskenor

bettskena

Nästan alla gnisslar eller pressar tänder – såväl på dagtid som på nattetid. En del är omedvetna om det och förstår inte vilka konsekvenser denna överaktivitet kan ge på sikt. Tänderna kan slitas ner, man kan få muskelspänningsvärk eller käkledsbesvär som behöver åtgärdas.

Knäppningar i käklederna är ett vanligt tecken på överbelastning. Den vanligaste behandlingen är en hård bettskena som framställs individuellt till dina tänder. Den fästs vanligtvis på dina överkäkständer utan att något ingrepp gjorts på dem innan alls. Skenan används när du sover.

Snarkskenor

snark

Vi gör även snarkskenor utformade på ett smidigt sätt för komfortabel användning. Det kan vara du själv eller någon i din omgivning som störs av snarkningen, men en trötthet som inte är normal kan tyda på att du lider av apné (andningsuppehåll) under sömnen.