tander

Oral protetik

Vi har mycket hög kompetens och lång erfarenhet när det gäller att utföra porslinsinlägg, porslinsonlay, kronor och broar för att ersätta förlorad tandsubstans eller tand.

Porslinsinlägg

När en tand delvis har blivit skadad av antingen hål eller en fraktur kan vi idag många gånger bevara mesta möjliga av tandens egna material.

Efter att ha slipat till den trasiga tanden, tar vi ett avtryck av din tand med avtrycksmassa. Därefter framställs rekonstruktionen av en tandtekniker, individuellt anpassat efter just din situation. Vi använder modern porslinsteknik och fastsättning, d.v.s. vi limmar fast en “pusselbit” av porslin, ett s.k. porslinsinlägg, direkt på tandens kvarvarande del. På så sätt skapas en mycket stark integration mellan tand och material, vilket också möjliggör en optimal funktion och estetik i behandlingen. Din tand känns och ser helt enkelt naturlig ut igen.

Krona

En krona kan behövas när vi behöver byta ut en omfattande lagning där endast mycket lite av tanden kvarstår, bygga upp en frakturerad tand, forma om en missbildad tand eller förstärka en tand som genomgått rotfyllning och därmed blivit försvagad. En krona är en rekonstruktion som helt täcker en skadad tand. Målet är att förstärka tandens försvagade struktur och återställa funktion och estetik på bästa möjliga sätt.

Brygga

En brygga eller bro används då en eller flera tänder gått förlorade. Vi använder granntänder till att förankra brokonstruktionen genom att slipa ner dem och rekonstruera dina tänder.

Att förlora en tand kan leda till oönskade effekter för närliggande tänder. Tuggkrafter ökar belastningen på kvarvarande tänder dramatiskt och kan leda till ytterligare tandfrakturer eller förluster.

En viktig anledning är förstås också att återställa funktion och estetik, där du som patient kan le och tugga igen utan att skämmas för din tandlucka. Ett annat alternativ för att ersätta en förlorad tand/tänder är implantatbehandling.