Tandlossning

Munnen är en del av kroppen. Devisen ”Munnen är kroppens spegel” är idag ytterst påtaglig. Vid ökad bakterieväxt på tänderna sker en reaktion i tandköttet som blir inflammerat. Vävnaden luckras upp, vilket gör att bakterierna lättare kan tränga med i underliggande vävnader och komma ut i blodomloppet. Det finns stor risk att bakterierna på det sätt kan sprida sig ut i kroppen.
Den vanligaste orsaken till bakterieförekomst i blodet är utströmning av bakterier från munhålan.

En sådan kronisk inflammation som då uppstår är en viktig orsak till många systemsjukdomar som exempelvis parodontit (tandlossning), hjärtkärlsjukdomar, olika former av cancer och vissa sjukdomar i magtarmkanalen. Hjärtkärlsjukdomar och cancer är vanliga dödsorsaker. Ungefär 20 % av samtliga cancerfall härleds till kroniska inflammationer.

Tandlossning (parodontit) drabbar över 20 % av den vuxna befolkningen. Rökare löper större risk att drabbas av tandlossning. Är man dessutom redan sjuk är det extra viktigt att hålla en god munhygien.

Tandlossning kan alltså bli ett stort problem om det inte upptäcks i tid och rätt behandling sätts in direkt. Bakterier och tandsten har då etablerat sig i tandköttsfickan, angriper tandens stödjevävnader och detta leder till att käkbenet som tanden sitter fäst i drar sig undan och tanden går så småningom förlorad.